Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym nowoczesnych technologii

Witam Serdecznie!

Nazywam się Tamer Adas i studiuję w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Chciałbym się gorąco zwrócić z prośbą o pomoc związaną z kończonym przez moją grupę projektem licencjackim.

Poniższe badanie składa się z 45 pytań. Średni czas wypełnienia ankiety to jedynie 10 minut, poświęcenie których przez Państwa będzie stanowić niezwykłą wartość.

Celem badania jest zebranie informacji na temat codziennych zwyczajów i zachowań dzieci wobec technologii, jednakże informacje zebrane w poniższych pytaniach NIE mają na celu oceniania tychże zachowań.

Treść pytań związana jest z kilkoma typami technologii, a większość z nich powiązana z osobnymi sekcjami, dotykającymi specyficznych sfer oddziaływania. Prośbę chciałbym skierować szczególnie do osób, które są rodzicami lub na co dzień zajmują się opieką nad dziećmi (rodzeństwo, kuzynostwo, obce dzieci).

Badanie jest CAŁKOWICIE ANONIMOWE, a zebrane odpowiedzi w swojej sumie stanowić będą część projektu licencjackiego – Akcja informacyjna „Jak nowoczesne technologie wpływają na rozwój dziecka w dzisiejszym świecie?

Gdyby ktoś z Państwa miał dodatkowe pytania dotyczące badania, proszę je kierować na następujący adres e-mail: tamer.adas@wszib.com.pl

Serdecznie zapraszam, pozdrawiam i gorąco dziękuję Tamer Adas.

Link do badania (w tej formie może będzie przystępniejsze do udzielenia odpowiedzi)